TEORİ

320: Orduyu Zayıflatan Türkiye'yi Yönetemez

320: Orduyu Zayıflatan Türkiye'yi Yönetemez

Bu sayımızda Türk Ordusunun Türk Devlet yapısı içindeki yerini irdeledik.