Sorun, değerler eğitimini Diyanet’in vermesi mi?

Mustafa Solak
Tarihçi

Bazı illerdeki okulöncesi kurumlara ve ilkokullara “valilik oluru” ile gönderilen yazıda, “İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasındaki işbirliği ile okulöncesi ve ilkokullarda kayıtlı öğrencilere değerler eğitimi verilerek millî, manevi, kültür ve ahlaki gelişmelerinin sağlanması amaçlanıyor.” ifadesinin geçtiği basına yansıdı. Yazıda, “bu protokol kapsamında görevlendirilecek olan eğitimciler ilkokul için en az önlisans mezunu veya pedagojik formasyona sahip, okulöncesi kurumlarında ise en az önlisans mezunu veya 4-6 yaş öğreticilik sertifikasına sahip kişiler arasından İl Müftülüğü tarafından görevlendirilecektir.” ifadesi bulunuyor.[1]

“Değerler eğitimi” diye bir ders yok; sadece çeşitli dernek ve vakıflarla yapılan protokoller gereği bazı haftalarda okullarda seminer veriliyor. Kimi sendikacılar, “eğitim, MEB kararıyla müftülüklere bırakılmış oluyor.” dese de sanki şimdiye kadar dinci vakıflar, dernekler eğitime el atmamış gibi yansıtılıyor. Sanki sorun olan Diyanet’in varlığı. Halkı, Diyanet ile korkutmak doğru değil. İki nedenle;

1) Şimdiye kadar pedagojik formasyon almamış, eğitimci niteliği taşımayan kişiler tarafından “değerler eğitimi” adı altında çalışmalar gerçekleştirildi. Diyanet ile yapılan protokolle ise, dernek ve vakıf adı altında örgütlenen tarikat ve cemaatlerin yerini Diyanet’in belirlediği personellerin almasıdır. Daha denetlenebilir olan devletin bir kurumunun tarikat ve cemaatlerin yerini alması iyidir.

2) Protokol şartları arasında “önlisans mezunu veya pedagojik formasyona sahip” şartı var. Eğitimi bireylerin vermesi iyidir.

Fakat asıl mesele şudur: “Değerler eğitimi” altında bir eğitimin olması garabettir. Diyanet, müftülükler aracılığıyla değerler eğitimi verecek diye korku yaymak gerçekçi olmadığı gibi doğru da değil. Zaten değerler eğitimi vermek üzere, belirttiğimiz gibi, tarikat ve cemaat şeyhleri okullara gelip seminer vermektedir.

Eğitimde dinselleşme artmıyor

Diyanet’le yapılan protokolle eğitimde dinselleşme artmıyor. Dinselleşme olsa dini dersler artırılır, tarikat ve cemaatlerin önü kapatılmaz. Yapılan, FETÖ darbe girişiminin gösterdiği üzere emperyalizmin aparatları olan tarikat ve cemaatlerin etkisini kırmak ve bazı MEB yöneticilerinin proje geliştirdiğini göstererek göze girmek, yükselebilmek kaygısıdır. Diyanet’in 29 Ekim’de Atatürk’ün adını anmamasına gösterilen tepki üzerine 10 Kasım’da Atatürk’ü anması önemlidir. Dahası Diyanet, tarikat ve cemaatlere dair rapor yayımlamıştır. Bu raporda tarikatların ekonomik kaynakları, halkı nasıl kandırdıkları ele alınmış; bir nevi tarikat ve cemaatleri fişlemiştir. Bu sebeple de Diyanet, tarikat ve cemaatlerce hedef tahtasına konmuştur. Konuya dair Kaynak Yayınları’ndan çıkan “Diyanet’in Tarikat Raporu” kitabı okunabilir.

Tüm bunlar şunu göstermektedir: İktidar ve devlet kurumları, milletin istencine sessiz kalamamaktadır. Emperyalizme karşı mücadelede milleti birleştirme konusunda Atatürk’ün önemi anlaşılmaktadır. Emperyalizme ve onun aparatları olan tarikat ve cemaatlere karşı mücadele, eksiklerine rağmen ilerledikçe, dinselleşme, şeriat tehlikesi de azalmaktadır. Bu hususta yeni çıkan “ATATÜRKÇÜLÜK (100 Soru-Yanıt)” kitabımı inceleyebilirsiniz.

Değerler eğitimini tarikat ve cemaat liderlerinin yerine Diyanet’in vermesi, eğitimde dinselleşmeyi azaltacaktır. Çünkü belirtmeye çalıştığımız gibi devletin emperyalizme karşı mücadelede milleti birleştirme mecburiyeti vardır ve bu, din üzerinden dayatmalarla olmaz.

Burada esas olan değerler eğitiminin verilmesine karşı çıkmaktır. Çünkü:

a) Öğretmenler zaten vatan, millet sevgisi, dayanışma, birlik, sevgi, saygı, örf adetlere bağlılık gibi değerleri öğretiyorlar. Ayrıca değerler eğitiminden bahsetmek öğretmene “Sen bu işi beceremiyorsun!” demektir. Bu, öğretmeni değersizleştirmektir.

b) MEB’in onca sorunu varken parasını, kaynaklarını protokollerle cemaat, tarikat veya Diyanet’e aktarması yanlıştır.

 

[1] Figen Atalay, “Çocuklara ‘değerler eğitimi’ dersini verecek öğretmenleri müftülükler belirleyecek”, Cumhuriyet, 3.11.2019, erişim tarihi: 13.11.2019. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/1573297/cocuklara-degerler-egitimi-dersini-verecek-ogretmenleri-muftulukler.html

Siyaset