Üretim Devrimi kurultaylarına öneri

Ekonominin siyaset üzerindeki doğrudan belirleyiciliği, içinden geçtiğimiz ekonomik tıkanıklık koşullarında, daha çok öne çıktı. Zaten siyaset, tarih boyunca, ekonomi ile etken ve sınıfsal ilişki içerisinde gelişti. Ancak, özellikle Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden sonra siyaset, ekonomik etkinliğin çerçevesi içerisinde “buharlaşan” ya da “yoğunlaşan” bir araca dönüştü. Türkiye ekonomisi uzun süredir kaçınılmaz olarak yapısal bir dönüşümü dayatırken, iktidar partisi, siyasal konuşlanmasının gereği olarak dayandığı sınıfların bugününü kurtarmayı dikkate alan bir program uyguluyor. Siyasetin, ekonominin günlük hükmünü uygulayan bir konumda olması, yani iktidar partisinin dar sınıfsal çıkarları hesaba katan programı ekonomik sorunları daha da pekiştiriyor.

Ekonomik sorunların pekişerek büyümesi, Türkiye-ABD emperyalizmi çelişmesinde Türkiye lehine olan ağırlığın daha da artmasında azımsanmayacak bir engeldir. Çünkü Türkiye’nin Amerikan kontrolündeki örgütlere karşı verdiği Vatan Savaşının bir de ekonomik cephede karşılığı var. Yani Türkiye’nin yaşadığı tehditler sadece ulusal güvenlikle sınırlı değil; Türkiye ekonomide de ağır tehditlerle karşı karşıya. Dolayısıyla, Türkiye’nin, nasıl ki içeride ve dışarıda yaşadığı güvenlik tehditlerini göğüsleyebilmek için devletin ve milletin birliği yönünde bir seferberliğe ihtiyacı varsa, ekonomide de hem emperyalist tehditleri savuşturacak hem de ekonominin iç yasalarını üretim yönünde yapılandıracak bir programa ihtiyacı var.

Üretim Devrimi Program önerisi bu ihtiyaçlara cevap vermek için hazırlandı. Bu program taslağı, üreticilerin olduğu her yerde yapılacak kurultaylarda tartışılacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 7 Temmuz tarihinde Aydınlık Gazetesi’ndeki köşesinde bunu ilan etmişti:

“Önümüzdeki iş, Üretim Devrimi Programını görüşmek ve karara bağlamak için Üretim Devrimi Kurultaylarını toplamaktır.

“Nerde üretici varsa, orada Üretim Devrimi Kurultayı örgütleyeceğiz. Kent, kasaba, köy, mahalle, fabrika, işyeri, çarşı, üretici olan her yerde Kurultay toplayacağız. Bu kurultaylardan seçilen delegelerle Ankara’da Üretim Devrimi Büyük Kurultayı’nı toplayacak ve Üretim Devrimi Programını bütün milletimize ilan edeceğiz.

“Bütün üreticilerimizi, partilerimizi, sendikalarımızı, kooperatiflerimizi, köy derneklerini, esnaf ve zanaatkâr örgütlerimizi, sanayici ve tüccar örgütlerini bu Kurultayları toplamak için seferber edeceğiz. Kurultaylarımızı birlikte örgütleyeceğiz.

Hedefimiz, Türkiye’mizi bu ekonomik çıkmazdan kurtarmak için Üretim Devrimini başarmaktır. Bunun için Üreticilerin Millî Hükümetini oluşturmak anahtar görevdir. Vatan Partisi’nin bütün örgütleri, Üretim Devrimi Kurultaylarını toplamak için çalışmalara başlamış bulunuyorlar.”

Vatan Partisi, 11 Temmuz 2019 tarihli genelgesinde, Üretim Devriminin, Türkiye’nin tek çözümü olan “Üreticilerin Millî Hükümeti”nin de zemini olduğunu belirterek, yurt genelinde “Üretim Devrimi Kurultayları” örgütleyeceğini ve toplumun bütün üreten kesimlerini bir araya getireceğini ilan etti.

Toplumun bütün üreten kesimlerini bir araya getirecek olan bu kurultaylar neticesinde programa yapılan bütün katkıları dergimiz sayfalarında okuyabileceksiniz. Elinizde tuttuğunuz sayımızda, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Ergin Erdinç’in Üretim Devrimi Programına yaptığı katkıyı yayımlıyoruz. Ergin Erdinç’e katkısı için teşekkür ederken, bütün okurlarımıza Üretim Devrimi program taslağına yapacakları katkıları dergimize iletme çağrısı yapıyoruz.

Teori, Üretim Devriminin kuramsal yayın organlığını üstelenmeye hazır.

Cemil Gözel