Hindistan Nasıl Dünyanın Üçüncü Büyük Ekonomisi Olacak?

Hindol Sengupta
Tarihçi, Yazar

 

Tarihçi, Yazar Hindol Sengupta'nın, India Today için kaleme aldığı yazının Türkçe çevirisini yayımlıyoruz. Türkçeye Emrah Zorba çevirdi.

 

Dünyanın en büyük demokrasisi, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelmesini sağlayacak bir enerji ve yatırım dönüşümünden geçiyor.

India Today Conclave'de konuşan, Başbakan Narendra Modi'nin on yılın sonuna kadar ve hükümetinin üçüncü potansiyel döneminde Hindistan'ın beşinci sıradan dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline geleceğine dair anlattıklarını duydum.

Asıl Soru Bunun Nasıl Başarılacağı?

Bana göre bu, iki ya da üç önemli yolla ve diğer bazı işbirliği adımlarıyla gerçekleşecek. Hindistan, önemli olumlu sonuçları olacak bir enerji dönüşümünden geçiyor. Bu geçişin kilit bir parçası, 2014-2023 yılları arasında yaklaşık %10 oranında büyüyen yenilenebilir enerjiye (fosil yakıt dışı kurulu elektrik kapasitesi) yönelmektir.

Hindistan'ın kurulu elektrik kapasitesinin yüzde 43'ünden fazlası artık yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışıyor. Çatılara 10 milyon güneş enerjisi kurulumu için ek planlar açıklandı; bu da birçok haneyi elektrik fiyatlandırmasının değişkenliklerinden ve birçok apartman dairesinde aşırı pahalı dizel güdümlü 'güç yedeklemesinden' kurtarmaya yardımcı olacaktır. Ancak belki daha da önemlisi, nükleer enerjiye yönelik yeni bir hamledir.

Bu pek sık vurgulanmasa da nükleer enerji olmadan ve çoğunlukla yenilenebilir enerjiye dayalı olarak Hindistan'ın fosil yakıtlara dayalı olmayan bir ekonomiye geçiş yapması zor olacaktır. Nükleer enerji en temiz enerji kaynaklarından biridir ve güvenlik önlemleri yıllar içinde önemli ölçüde arttırılmıştır. Hindistan'da mevcut yaklaşık 24 nükleer reaktör bulunmaktadır ve 2032 yılına kadar 18 reaktör daha eklenmesi planlanmaktadır. Bu, kurulu nükleer enerji kapasitesini mevcut 7.480 MW'tan 22.480 MW'a üç kattan fazla artıracaktır. Planlar, Hindistan'ın büyümek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde etmesini sağlamak için her yıl en az bir yeni reaktör önermektedir.

Vurgulanması gereken ikinci olgu ise ülkenin patent başvurularında kaydettiği büyüme, yani inovasyonun büyümesini anlamanın bir ikamesi. SBI araştırmasına göre, 2022-23 yıllarında Hindistan'ın başvurusu yapılan patent sayısındaki büyüme yüzdesi, Çin'i geçerek dünyanın en büyük altıncı ülkesi oldu, ancak hacim açısından Çin hala en yüksek orana sahipti. Hindistan şu anda Almanya, Avustralya, Kanada ve Rusya'dan daha fazla patent başvurusunda bulunuyor. Hindistan 2014 yılında yaklaşık 42.000 patent başvurusunda bulundu ve bu sayı 2023 yılında 90.000'in üzerine çıktı. 2014-22 yılları arasında Hindistan, başvurusu yapılan patentlerdeki büyüme oranı bakımından Çin'den sonra geliyordu. Hindistan 2016 yılında patent incelemesi için en yüksek bekleme süresine sahipti ve şu anda ABD, İngiltere, AB, Çin, Japonya, Avustralya ve Kanada dâhil olmak üzere diğer tüm büyük ülkelerden daha az zaman almaktadır. 2004-13 yılları arasında Hindistan günde 89 patent başvurusunda bulunurken, bu sayı sonraki on yılda günde 127'ye çıktı ve 2023 yılında ülke günde 247 patent ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hindistan'dan en çok patent başvurusu yapılan alanları incelerseniz - mekanik, elektronik, kimya, bilgisayar, elektrik - büyümenin nereden geleceğini görmek kolaydır. Bu patentler Hindistan'ın devam etmekte olan ve yapay zekâ ile katlanarak artan derin dijitalleşme sürecini vurgulamakta ve -bundan yeterince bahsedilmiyor- Hindistan'ın seri donanım üretimi yönünde daha fazla ilerlediğini göstermektedir. Matrix Partners araştırmasına göre, 2019-24 yılları arasında Hindistan'daki ana halka arzların yüzde 56'sının B2B ve üretim teknolojisi firmalarından geldiğini unutmayın.

Üçüncü argümanım, yalnızca piyasalar, altyapı ve tüketim vb. açılardan düşünmeye alışkın insanlara biraz aykırı gelebilir, ancak bunun daha iyiye doğru uzun vadeli değişimin en güçlü işaretlerinden biri olduğunu iddia etmek istiyorum. Bu nokta, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımı ve refahı ile ilgilidir.

Her seçim bize Hindistan'da kadınların her zamankinden daha fazla sayıda oy kullandığını gösteriyor, öyle ki bu durum ülkedeki en önemli kararsız oy haline geldi - kadınlar erkeklerden daha pragmatik ve belki de daha az katı ideolojik oy verme eğilimindedir. Veriler bize bu alanda neler olacağını gösteriyor. İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı tarafından 2022-23 Dönemsel İşgücü Anketi Raporu kapsamında açıklanan rakamlara göre, 2017-18 ve 2022-23 yılları arasında kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23,3'ten yüzde 37'ye yükselmiştir. Ulusal Aile Sağlığı Araştırması 5'ten elde edilen rakamlar, hem anne ölümlerinin hem de bebek ölümlerinin önemli ölçüde düştüğünü ve Hindistan'ın bu faktörlerde SKH hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini göstermektedir. Aralık 2023 itibariyle, Kerala, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, Gujarat ve Karnataka gibi birçok Hint eyaleti MMR SDG hedefine ulaşmıştır.

Bunun bir kısmı, kurumsal doğumların (evde yapılan doğumların aksine) teşvik edilmesi sayesinde mümkün olmuştur. Kurumsal doğumlar 2015-20 yılları arasında yüzde 10 artarak yüzde 79'dan yüzde 89'a yükselmiştir. Doğumdan sonraki iki gün içinde eğitimli bir profesyonelden doğum sonrası bakım alan annelerin oranı da NFHS 4 (2015-16) döneminde yüzde 62,4 iken NFHS 5 (2019-21) döneminde yüzde 78'e yükselmiştir. İlk üç aylık dönemde doğum öncesi kontrol yaptıran annelerin oranı iki araştırma arasında yüzde 58,6'dan yüzde 70'e yükselirken, en az dört doğum öncesi bakım ziyareti yapan annelerin oranı da aynı dönemde yüzde 51,2'den yüzde 58,1'e yükselmiştir. Toplam nüfusun cinsiyet oranı (bin erkek başına kadın) NFHS 4 ve 5 arasında 991'den 1.020'ye yükselmiş ve son beş yıl içinde doğan çocuklar için doğumdaki cinsiyet oranı aynı dönemde 919'dan 929'a çıkmıştır.

Kadınlar daha uzun yaşamakta, daha fazla bakım almakta, sağlık ve işle ilgili destekler de dâhil olmak üzere desteğe daha fazla erişmekte, daha fazla kadın eğitim almakta ve böylece üç temel hane halkı kararına (kendisi için sağlık bakımı kararları, büyük hane halkı alışverişleri ve ailesi veya akrabalarını ziyaret etme) katılan evli kadınların sayısı NFHS 4 ve 5 arasında yüzde 84'ten yüzde 88,7'ye yükselmiştir. Ayrıca, ev sahibi olan kadınlar (tek başına veya başkalarıyla birlikte) yüzde 38,4'ten yüzde 43,3'e, kendi kullandıkları bir banka/tasarruf hesabı olan kadınlar yüzde 53'ten yüzde 78,6'ya, kendi kullandıkları bir cep telefonu olan kadınlar yüzde 45,9'dan yüzde 54'e ve adet döneminde korunmak için hijyenik yöntemler kullanan kadınlar (15-24 yaş arası) yüzde 57,6'dan yüzde 77,3'e yükselmiştir.

Tarih bize ulusların üretken ve ilerici bir şekilde büyümesinin en önemli nedenlerinden birinin kadınların bir ulusun yaşamına daha fazla katılımı olduğunu öğretmektedir. Hindistan tarihsel olarak buna sahipti ve şimdi bir kez daha kadınların ülkenin ilerlemesindeki rolünün, ilerici yasalardan işyerlerinde daha iyi kurallara, bir ulus olarak paranın nereye harcanacağı ve neye öncelik verileceği konusunda daha iyi kararlara ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl büyüyeceğine kadar her türlü yayılma faydasıyla inkâr edilemez olduğu ve olacağı bir dönüm noktasındadır.

Bu, Hindistan'ın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi haline geleceği temeldir.

 

Güncel
Etiketler
Hindistan; dünya; ekonomi;