Ekonomi

Cargill

Cargill, 1865 yılında ABD’de tahıl ambarı olarak kurulmuş, 1960 yılında Bramer tic. AŞ ile ortak olmuş, 1987’de Vanıköy mısır öğütme fabrikasını satın alıp 1992’de İstanbul’da merkez ofisini açmış.

Prekarya

Beyaz yakalılık ile sunulan sahte özgürlüğün uyuşturduğu zihinler, haklarını savunamayan eğitimli bir kitleyi peşinden sürüklüyor. Böylece, artan işsizlik, güvencesiz ve kısa süreli çalışmalar her gün yeni bir çalışan yoksul profili oluşturuyor.

Cahit Kayra İthal İkameciliğe geçişin hikâyesini anlatıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde uygulanan gümrük vergisi oranları 1938’de ilk önce İngiltere, sonrasında diğer Avrupa devletleri ile yapılan, ilki 1861’de olmak üzere çeşitli defalar gözden geçirilen ticaret anlaşmalarına göre tespit edilmiştir. Bu anlaşmalar Avrupa devletleri lehine hükümler içiriyordu ve birçok tarihçiye göre Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadî ve malî çöküşünün gerçek nedeniydiler. Türkiye bu tek taraflı dış ticaret sisteminden Lozan Anlaşması ile kurtuldu.