Meksika Meclisi Marx'ı andı

Meksika Temsilciler Meclisi, Karl Marx'ı ölümünün 139. yılında, 15 Mart’ta andı. Kutlama programında, Meksika'nın iki kamaralı sisteminde alt meclisi oluşturan 500 sandalyeli mecliste temsil edilen tüm partiler, komünizmin ana düşünürü olarak kabul edilen Alman filozof hakkında hazırladıkları konuşmalar yaptı. 

Konuşmalar sırasında, Parlamento kürsüsünün etrafı Karl Marx'ın resimleri ve Temsilciler Meclisi amblemi ile süslendi. Uluslararası haber ve analiz sitesi United World International yazarı Yunus Soner, anma esnasında milletvekillerinin yaptığı konuşmaları şöyle özetledi.

Morena : Üretim araçlarının herkese ait olması için mücadele

Víctor Gabriel Varela López, Meksika'nın iktidar partisi ve 500 sandalyeli mecliste 202 sandalye ile en güçlü parti olan Morena (Ulusal Yenilenme Hareketi) adına bir konuşma yaptı.

Bugünkü mücadelenin amacının tüm üretim araçlarının herkese ait olması ve emeğe hak ettiği değerin verilmesi, yani sermaye birikiminin aracı değil, tüm zenginlikleri yaratmanın bir aracı olması uğruna verildiğini belirten López, “Morena, Marx'ın zamanından daha çok ve her zamankinden daha canlı’ olduğunun bilincinde” olduğunu söyledi.

López, Marx'ı alıntılayarak ayrıcalıklıların işçileri ve köylüleri nasıl yağmaladıklarını ve onlara satılacak emeklerinden başka hiçbir şey bırakmamalarının, “ne ilahi bir seçim, ne de daha yüksek bir değer” olarak görmediğini hatırlattı. López, “Meksika hükümetinin gündemini oluşturan Dördüncü Dönüşüm’ün tam bu noktada devreye girdiğini ve bu eşitsizlikleri dengelemeye çalıştığını” ekledi.

López konuşmasını Che Guevara'nın ünlü “Her zaman zafere doğru” sloganı ile bitirdi.

33 milletvekili bulunan ve iktidar koalisyonunun bir parçası olan Emek Partisi (PT) için Pedro Vázquez González bir konuşma yaptı.

Emek Partisi: Marx'ın fikirleri Dördüncü Dönüşüm içinde

González, Marx'ın fikirlerinin dünya çapında yayılmaya devam ettiğini belirterek, “Emeği sömürenler, neoliberalizmden çıkar sağlayanlar ve piyasayı tanrılaştıranlar bu yıldönümünü görmezden gelmeye çalışıyorlar. Marx'la birlikte fikirlerinin de öldüğünü söylüyorlar. Bu tamamen yanlış." dedi.

González, “Marx'ın detaylı bir şekilde analiz ettiği sistem olan kapitalizm, bugün derin ve çok yönlü bir medeniyet krizinden geçerken, insanlık onun fikirlerinin temellerini attığı bir eşitlik toplumuna doğru ilerliyor” diye ekledi.

González, "Marksizm, yeni gerçekliklere uyum sağlama yeteneğine sahip canlı bir teoridir " diyerek, "Milyonlarca Meksikalı'nın sahip çıktığı ve ilerlettiği Dördüncü Dönüşüm mücadelesi onun adalet ve eşitlik fikirlerini de barındırıyor” dedi.

MC: Adil dağıtım talebi hala geçerli

Muhalefette olan, sol eğilimli Yurttaş Hareketi (MC - mecliste 33 sandalyesi var) adına Gerardo Gaudiano Rovirosa bir konuşma yaptı. Rovirosa , Marx’ın servetin daha adil dağılımını savunan modern bilimin kurucularından biri olduğunu ve bu yaklaşımın halen geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Rovirosa, “İdeolojilerin ötesinde, hepimizin daha adil, zengin ve eşit bir ülke arzu ediyoruz” diyerek, basın özgürlüğünün bu yolun temel direklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

PRI: Köklerimizde Marksizm var - bugün tüm sosyal sektörler arasında bir dengeye ihtiyacımız var

1910 Meksika Devrimi ardından kurulan ve 20. Yüzyılın neredeyse tamamında Meksika’yı yöneten Kurumsal Devrimci Parti (PRI) adına da Victoria Eugenia Méndez rquez konuştu. Bugün mecliste 71 temsilcisi bulunan PRI bir muhalefet partisi.

Méndez rquez, “Karl Marx'ın felsefi ve sosyal düşüncesinin ülkemizin siyasi tarihine bıraktığı katkılar ve sorular üzerinde düşünmeliyiz ” dedi.

Bu ideolojik akımın kendi parlamenter grubuna yabancı olmadığını vurgulayan Méndez rquez, "Çünkü partimizin kökeni, tam olarak işçi ve köylü kesiminin bir toplumsal sınıf mücadelesi olan Meksika Devrimi'nin toplumsal hareketlerinden gelmektedir” dedi. Méndez rquez, tüm sosyal sektörlerin çaba ve özveri sonucunda meşru haklara ve özlemlere sahip olduğu eşit bir toplum arzusunun, Marx'ın kendisinin de kabul ettiği bir yön olduğunu ifade etti.

PAN: Şimdi toplumsal bölünme yaratan ideolojilerin değil, fikirlerin ülkenin hizmetine sunulmasınının zamanı

Muhalefette bulunan Sağcı Ulusal Eylem Partisi (PAN - 113 sandalye) adına konuşan Milletvekili Javier González Zepeda, partisinin “Marksist fikirleri paylaşmadığını, ancak farklı hükümetlerin yapmış olduğu yanlış yorumlamaları daha da çok karşı çıktığını” söyledi ve “Devleti bir toplum egemenliği ve denetimi aracı olarak gören doktrinleri reddediyoruz” diye ekledi.

İçinde bulunduğumuz anın "ülkenin durumunu iyileştirmek için fikirlerimizi onun hizmetine sunmayı gerektirdiğini” belirten Zepeda, “ülkeyi yalnızca toplumsal olarak bölen ve en tehlikeli diktatörlerin faaliyetlerinin üstünü örten ideolojilere karşıyız” dedi. Zepeda, "insan özgürlüklerine, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüklerine, insancıl bir anlayış ve dayanışma vizyonuyla liberal demokrasinin destekçileri olarak inanıyoruz ve destekliyoruz" dedi.

Dördüncü Dönüşüm

Karl Marx’ın anılması iktidardaki sol koalisyonun talebi üzerine meclisin gündemine alındı. Koalisyon, Meksika'nın İspanyol imparatorluğundan kurtuluşundan, Cumhuriyetin Benito Juarez yönetiminde kurulmasından ve sosyal ve ekonomik talepleri ilerleten 1910 Meksika Devrimi'nden sonraki temel değişiklik olarak kabul edilen ‘Dördüncü Dönüşüm’ diye adlandırdıkları süreci yönetmeye çalışıyor.

Koalisyon şu anda enerji üretimi ve dağıtımı üzerindeki ulusal egemenliği güçlendirerek, enerji reformunu gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Hararetli bir şekilde tartışılan bir diğer konu da, Başkan López Obrador'un kendisinin yarı görev süresinin dolmasını önerdiği, cumhurbaşkanlığıyla ilgili bir referandum. López Obrador, seçmenlere 3 yıl sonra cumhurbaşkanlığını sona erdirme şansı vererek, anayasal olarak bir ara dönem referandumu yapmak istiyor.

 

İdeolojiler