Kuantum Teorisinden Türkiye’nin gerçekliğini–2

Ferit İlsever

Kuantum uzmanlarının dün açıkladığımız Foton Teorisinin, maddenin değişiminde etkisi olduğu kesindir. Fakat maddenin değişiminin esas nedeninin bu olduğu kanısında değilim. Çünkü bu olay, güneş öncesi madde oluşumunu açıklayamaz. Güneş 4,5 milyar yıl önce oluştu. Yani Büyük Patlama’dan 8-9 milyar yıl sonra. Madde güneşten yayılan fotonlar sayesinde oluşuyorsa, güneşin olmadığı bu 8-9 milyar yılda yıldızlar, galaksiler, özetle madde nasıl oluştu?

Kanımca, güneş ışınlarının foton parçacıklarının sağladığı enerjiden çok daha büyük olan, kuarkların kinetik enerjisinden kaynaklanan ve proton ve nötronları bir arada tutan Güçlü Nükleer Kuvvet, maddenin oluşumunda en belirleyici etmendir. Bu kuvvet maddenin yeni yönünü geliştiren kuvvettir. Bu arada Güçlü Nükleer Kuvvet’in doğadaki en güçlü kuvvet olduğunu da hatırlatalım

Bu kuvvet, Kütle Çekim Kuvveti’nin 10 üzeri 38 katıdır. 

Atomun çekirdeğindeki protonlar, hepsi artı yüke sahip olduğu için, birbirlerini iterler. Bunları bir arada tutan Güçlü Nükleer Kuvvet’tir. Bu kuvvet dolayısıyla protonların aralarındaki çekim gücü, itme gücünden 100 kat daha güçlüdür. Ayrıca Güçlü Nükleer Kuvvet’in, proton ve nötronları kısa mesafelerde Renk Kuvveti’yle, diğer mesafelerde ise, Nükleer Kuvvet’le bir arada tuttuğunu da vurgulayalım.

Kuarkların Renk Yükü vardır. (Mavi, Yeşil, Kırmızı.) Güçlü Nükleer Kuvvet, bu renk yükleriyle yüklü kuarklar arasındaki itme ve çekmeden meydana gelir

Güçlü Nükleer Kuvvet, proton ve nötronları bir arada tuttuğu için büyük oranda parçacıkta kalır. Ancak küçük bir kısmı Artık Güçlü Kuvvet olarak proton ve nötronun dışına çıkar. Birbirine yakın çekirdeklerin bozunmasından ortaya çıkan bu parçacıklar çarpışarak, Zincirleme Nükleer Reaksiyona sebep olur. Nükleer reaktörler, atom bombaları böyle oluşur.

Son bir nokta; buraya kadar yazdıklarımla, aslında uzun süredir kafamı meşgul eden ve Klasik Fiziğin esasını oluşturan, hareketin hep bir dış kuvvetle oluşması dışında başka bir seçeneğin olup olmadığı sorusunu da yanıtlamaya çalışıyorum. Kuantum Fiziği, maddenin hareketinin iç çelişmelerden doğan kuvvetle oluştuğunu tam olarak açıklamasa da, maddenin içindeki kutuplaşma ve buradan doğan kuvvet gerçeğini aydınlatıyor.

İdeolojiler