Güncel

İdeolojik savaşımın geçtiği yer doğal çevre değil, evrimin toplumdaki izdüşümü olan kültürdür. Kültür, yalnızca yüzey sahibi değildir. Derinliğe sahiptir. Üç boyutludur.
Sanat, insana ve topluma dair her olguyu özgürce ve cesurca konu edebilmelidir ancak sanatçının yaratma özgürlüğü de hukukun koruduğu başka bir hakkın sınırına kadardır...
Temsilciler Meclisinde, Siyahîler Meclis Grubu (Congressional Black Caucus) olan bir parlamentoda ırkçılığın nasıl önüne geçileceği gerçekten büyük bir sorun olarak Amerikan Yönetiminin önünde durmaktadır.
Emek insanın, hareket evrenin mütemmim cüzüdür. Onlarsız tanımlandıklarında, kendileri kalamazlar ve insanlığın, bu gerçeğe kör kalarak varabileceği bir yer de yoktur. Kapitalizm ve onun ürünü politikalar, insanın bu gerçekle ilişkisini bozuyor.
Bu çalışma her iki durumda da COVID-19’un doğal olarak ortaya çıkmış olmadığını ileri sürmeye pek alan bırakmamakta. Bu da iyidir; çünkü asıl soruna odaklanmamızı sağlar...