Güncel

Tarikatlar rant dağıtmaktan başka bir işleve sahip değil. Üreten Türkiye, üretim dışı yollardan rant devşiren borsa/dolar vurguncularını, tarikat ve ihale rantçılarını, sıcak para komisyoncularını tasfiye ederek kurulacaktır.
“Diyanet’in Tarikatlar Raporu” kitabında dile getirilen görüşlere, toplumsal mücadele yürüten kurumlar yeterince yer vermiyor. Oysa rapor, toplumu ikna etmede ve birleştirmede tarikat ve cemaatlere karşı önemli avantaj sağlıyor.

İngiliz yazar ve düşünür Samuel Butler’ın aşağıdaki makalesi, Türlerin Kökeni’nin yayımlanmasından 4 yıl sonra kaleme alınmıştır. Butler, Darwin ile mektuplaşmalarında da teorik tartışmalar yapmıştı.

Yapay zekânın Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, kullanımı ve yararı ile ilgili insanlığın kaderinin ve insanların sosyal gelişiminin 12 prensibini ilan etti.
Türkiye’nin, sürekli artan enerji ihtiyacını karşılaması, enerji çeşitliliğini artırarak dışa ve belirli kaynaklara, ülkelere bağımlılığını azaltması ve tüm gelişmiş ülkelerin sahip olduğu yüksek teknolojiye adım atması için yenilenebilir kaynaklar yanında nükleer santrallere ihtiyacı vardır.