Türk Devrimi

Milli Mücadelede ve Cumhuriyet’in Kurulmasında Mustafa Kemal’in Rolü

 

Mustafa Kemal’in, iç içe üç büyük eylemi var; emperyalizme karşı kurtuluş savaşı, padişaha karşı demokratik devrim, toplumun ümmet aşamasından ‘millet’ aşamasına dönüşümü...” A. İLHAN (1)

Kemal’in bütün istekleri kabul edilmiş, İstanbul şehri ve Trakya topraklarının Meriç Nehrine kadar olan bölümü, tek bir mermi yakmaya gerek kalmadan kendisine bırakılmıştır.” NEW YORK TIMES (2)