Tarih

Anayasa Tarihimizde Cumhuriyet İhtilalinden Demokrasi Rejimine!

 

“Şimdi tatbikatta, bütün kanunlarımızda yer bulan inkilâb prensibleri, teşkilâtı esasiyemize giriyor. Bu onun son ahenkli olan yeridir. Çünkü başarılan inkilâbların yeri, o memleketlerin teşkilâtı esasiye kanunlarıdır.” 

(Aziz Akyürek, Erzurum Milletvekili; 6 Ok’u anayasanın 2. maddesine dahil eden değişiklik hakkındaki meclis görüşmeleri konuşmasından; 05.02.1937)

Bir Arabofobi İddiası: İsrail’i Toprak Satan Araplar Kurdu!

 

“Beşeriyetin beşiği tekrar işgal edilmişti, sahildeki eski tarihi beldeler, içine gömüldükleri kumlardan sıyrılmışlardı; Şam, sonra Bağdat, sonra Hint, Çin üşüşen Fransız mühendisleri tarafından işletiliyordu. Napolyon'un kılıcıyla yapamadığını, başaramadığı Doğu'yu fethetme işini, bir mali kumpanya, bir kazma ve el arabası ordusu yollayarak gerçekleştiriyordu... İstanbul zaptedilmişti, yakında Bursa, Ankara, Halep alınacaktı, arkasından İzmir, Trabzon...”

Cumhuriyet ve emperyalizm

 

Eco National ser muharriri, Lozan Konferansı sona yaklaşırken Türk gazetecilere şunu söyler: “Şarkta Avrupalıların müdafaa edilecek menâfii bırakılmadığından Şark meselesi ortadan kalkmıştır.”

 

Bilhassa İngiltere ve Fransa'nın sertini yapan; lordların, bankerlerin, büyük fabrikatörlerin hatır ve hayale sığmaz o servet ve daradlarını husule getiren müstemlekat ahalisinin ezici boyunduruk altında mütemadiyen çalışmasıdır.”

 

Prof. Dr. Zafer Toprak röportajı: 1. Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyete Türkiye’de Devletçilik

 

Değerli tarihçi, Milli İktisat üzerine çalışmalarıyla bilinen, dergimize de katkılarda bulunmuş hocamız Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefatını üzülerek öğrendik. Kendisiyle, Şubat 2017 tarihli 325. sayımızda yaptığımız röportajı yayımlıyoruz. Anısına saygıyla... 

"İttihat-Terakki ve Cihan Harbi başlıklı kitabınızda Türkiye'nin devletçiliği savaş ekonomisi içinde keşfettiğini vurguluyorsunuz. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? 1930'larda uygulanan devletçi politikaların temelinde Cihan Harbi var diyebilir miyiz?

Belgesiyle yayımlıyoruz: İkinci Dünya Savaşı sonrası Vehbi Koç’un dolarizasyon önerisi

 

Dünya dolar hegemonyasının geleceğini tartışıyor.

Türkiye de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doların hegemonyasına girmeye başlamıştı. Sermaye kesiminin Türkiye’deki dolarizasyonda önemli rolü vardır. Bu konuda öne çıkan isimler ise İstanbul Tüccar Derneği ile Vehbi Koç’tur.

Russell Mahkemesi'nde sözde "Ermeni soykırımı" üzerine Aybar-Sartre tartışması

İngiliz düşünür Bertrand Russell 1966’da, ABD’nin savaş suçlarını yargılamak üzere özel bir mahkeme kurmuştu. Mahkemenin adı Russell Mahkemesi’ydi. Russell’ın yargılama görevi için dünyanın çeşitli yerlerinden çağırdığı 15 kişiden biri de dönemin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar’dı. TİP Genel Başkanı, mazlum milletler adına ABD’yi ve yöneticilerini yargılayacaktı.