Ekonomi

Cahit Kayra İthal İkameciliğe geçişin hikâyesini anlatıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde uygulanan gümrük vergisi oranları 1938’de ilk önce İngiltere, sonrasında diğer Avrupa devletleri ile yapılan, ilki 1861’de olmak üzere çeşitli defalar gözden geçirilen ticaret anlaşmalarına göre tespit edilmiştir. Bu anlaşmalar Avrupa devletleri lehine hükümler içiriyordu ve birçok tarihçiye göre Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadî ve malî çöküşünün gerçek nedeniydiler. Türkiye bu tek taraflı dış ticaret sisteminden Lozan Anlaşması ile kurtuldu.

Tarımda planlama, üretim ve pazarlama

Süleyman Demirel, “halk bizden plan değil, pilav bekliyor” diyeli kaç yıl oldu bilmiyoruz. Ama plansız üretimin Türkiye’yi nerelere getirdiğini yaşayarak görüyoruz. Demirel öyle dese de onun iktidarlarında üretici birlikleri, Süt Endüstri Kurumu (SEK), Et-Balık Kurumu (EBK) vb. faaliyette idi ve Demirel, yerli üretimi teşvik etmek amacı ile olsa gerek, tarım ürünlerinin fiyatı söz konusu olduğunda, “onlar 3 TL veriyor ise ben 5 TL veriyorum” beyanatında bulunurdu.

Para: Yeni nitelik yolu

Makalenin yazarlarından Aleksandr Galushka, Rusya Federasyonu Uzak Doğu Kalkınma Bakanı (2013-2018), Ekonomi Yüksek Okulu (Üniversitesi) profesörü ve iktisatçıdır. Artur Niyazmetov ise, Rusya Federasyonu Uzak Doğu Kalkınma Bakanı’nın yardımcısı (2015-2018) ve iktisatçıdır. Bu makale Teori için yazılmış ve İngilizceden Kurtuluş Özgür Yıldız tarafından çevrilmiştir. Bu makale Teori dergisinin Haziran 2019 tarihli 353. sayısında yayımlanmıştır.

***

Üretim

2018 yılı Davos toplantılarında Prof. Yuval Noah Harari’nin dediği gibi “dicital ve biyoteknolojiyi atlayan ulusların gelecekte yeri yoktur.” Ben de diyorum ki, biyoteknolojiye karşı çıkmak, renkleri solduruyor diye güneşe kızmak gibidir.

Kurtlu elma ve zirai ilaç oyunu

Birçok gazete haberlerinde, internet yayınlarında ve sosyal medyada sağlıklı yaşam için organik tarım ürünlerinin tüketilmesi, örneğin elmanın kurtlu olanın tüketilmesi önerilir. Bu öneriler, zirai mücadele ilaçları ile ilaçlanmış meyve ve sebzelerin zehirli, hatta kanser yapıcı olduğu savından kaynaklanmaktadır. Doğrudur, zirai ilaçların çoğu zehirdir.

Zirai ilaç

Tarım projeleri

Tarım sektörü için hazırlanan projeler, öneri ve raporlar, tarım sektöründe gerçekten çözülmesi gereken problemler olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca bu ilgi, çözüme de yaklaştığımızı göstermektedir. Hepsi de sektör için ayrı ayrı önemlidir.