Yapaz Zekâ

Makinelerdeki Darwin

İngiliz yazar ve düşünür Samuel Butler’ın aşağıdaki makalesi, Türlerin Kökeni’nin yayımlanmasından 4 yıl sonra kaleme alınmıştır. Butler, Darwin ile mektuplaşmalarında da teorik tartışmalar yapmıştı. Organik yaşamın evrimi ve teknik gelişme, tekillik, insan soyunun makinelerle ilişkisi, organik doğal zekânın organik olmayan zekâyla rekabeti, makine medeniyetinin geleceği gibi başlıklarda Butler hâlâ görüşlerine itibar edilen bir isim. Makaleyi, bu tartışmalarda yüklenen tarihsel önemi nedeniyle yayımlıyoruz.